Polityka prywatności

§1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu startcoding.pl (dalej jako Serwis).

§2

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Grasp Software Paweł Wąsowski z siedzibą w Żarów 58-130, ul. Wiosenna 10, numer NIP 8842590986, numer REGON 022087580.

§3

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

§4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§5

Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

§6

Dane osobowe, które Użytkownik powierza Administratorowi, przetwarzane są: a. w celu informowania o pojawieniu się nowych kursów edukacyjnych, b. w celu informowania o pojawieniu się nowych artykułów na blogu.

§7

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§8

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Chcąc skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość na adres email pawel.wasowski@startcoding.pl.

§9

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

§10

Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Zapisz się do Newslettera

max 2-4 wiadomości na miesiąc, tylko konkrety i bez spamu :) Otrzymasz również zniżki na przyszłe kursy.